Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Prowadzę lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum w formie „do wyboru przez uczniów”, organizując wycieczki rowerowe. Czy mogę wystartować w konkursie LIDER ANIMATOR?

Odpowiedź: Tak. Konkurs Lider animator jest skierowany do placówek oświatowych, wychowawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej jako najlepszego sposobu kształtowania zdrowia i spędzania wolnego czasu, również w tej formie.

Pytanie 2. Jestem prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego przy szkole podstawowej. Nasz klub od wielu lat organizuje zajęcia i turnieje badmintona. W przyszłym roku szkolnym planujemy zorganizowanie turnieju dla dzieci i rodziców. Czy mamy szansę na otrzymanie grantu w konkursie LIDER ANIMATOR?

Odpowiedź: Tak. Wprawdzie konkurs LIDER ANIMATOR nie jest skierowany do stowarzyszeń, ale do placówek oświatowych, wychowawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, jednak ze względu na szczególny charakter Uczniowskich Klubów Sportowych (członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele) organizator konkursu dopuszcza projekty zgłoszone przez liderów działających na rzecz UKS. Należy jednak pamiętać, że organizator konkursu zastrzegł sobie możliwość „szczegółowej oceny projektów pod względem wiarygodności” w drugim etapie konkursu. Oznacza to przesłanie pisma od dyrektora placówki potwierdzającego realizację projektu. Ponadto grant zostanie przekazany placówce oświatowej na terenie której działa UKS.

Pytanie 3. Jednym z kryteriów ceny projektów jest „Bogata historia wcześniejszych realizacji projektu”. Jakrozumieć ten punkt regulaminu?

Odpowiedź: Jednym z kryteriów oceny projektu jest doświadczenie liderów w zakresie realizacji programów/projektów z obszaru promocji sportu i aktwności fizycznej. Informacje o tym należy zamieścić w formularzu internetowego zgłoszenia w polu „Sposób realizacji projektu” oraz w prezentacji projektu.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Ta strona używa cookies