Aktulaności

Rejestracja projektów zakończona

2014/08/06

Zakończyła się rejestracja do konkursu Lider Animator 2014 organizowanego przez Fundację Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support” w partnerstwie z Fundacją Coca-Cola w Atlancie. Do tegorocznej edycji programu Lider Animator zgłoszone zostały 624 projekty z całej Polski, czyli prawie 100 więcej niż w ubiegłym roku. Ten znakomity wynik w postaci nadesłanych pomysłów na różne formy aktywności fizycznej w wydaniu lokalnym po raz kolejny potwierdził, że formuła grantów, która jest bardzo nowatorskim podejściem do promocji i rozwoju lokalnego sportu, absolutnie się sprawdza i jest odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych animatorów sportu, którzy szukają wsparcia dla swojej codziennej społecznej pracy.

Zarejestrowane projekty poddane zostaną ocenie jury konkursu, które w terminie do 31 sierpnia wyłoni finałową 20-tkę. Autorzy najlepszych 20 projektów, wybranych przez jury programu, zostaną zaproszeni do Akademii Lidera, gdzie będą mieć okazje do wymiany doświadczeń z innymi osobami, którzy realizują w swoich miejscowościach projekty oparte o sport i aktywność fizyczną, oraz miejsce, gdzie wybrani animatorzy sportu będę mogli dalej pogłębiać swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych szkoleniach. Akademia będzie także miejscem, gdzie najlepsza 20-tka animatorów osobiście, przed komisją konkursową, zaprezentuje swoje pomysły. Animatorzy walczą o granty o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł.

Granty dla najciekawszych projektów zostaną wręczone 24 października br. podczas II. Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu, który odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Napływające do nas sygnały z całej Polski, pokazują jak ważną i potrzebną inicjatywą jest program Lider Animator i to nie tylko z punktu widzenia wsparcia finansowego, ale także otwierając możliwość wymiany doświadczeń oraz uczestniczenia w szkoleniach.

O rosnącym zainteresowaniu ideą programu Lider Animator świadczy także ilość animatorów sportu – blisko 1300 osób, którzy zarejestrowali się na portalu lideranimator.pl. Portal ten, poza możliwością zgłoszenia projektu do konkursu, który odbywa się raz w roku, daje także animatorom możliwość stworzenia swojego profilu, informowania o organizowanych przez nich imprezach i umieszczania ich w kalendarzu imprez. A już niedługo na portalu pojawi się forum dyskusyjne, które stworzy przestrzeń do wymiany informacji i doświadczeń, a także otworzy możliwość do współpracy i wspólnych projektów. A wszystko to na rzecz wspierania rozwoju sportu i aktywności fizycznej w naszym kraju.

Od początku istnienia programu jego partnerem jest Fundacja Coca-Cola w Atlancie. Coca-Cola chce odgrywać aktywną rolę w walce z brakiem aktywności fizycznej ludzi w każdy wieku, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości ich życia. To jedno z globalnych zobowiązań podjętych w ubiegłym roku przez firmę. Promocja ruchu i szeroko pojętej aktywności fizycznej jest jednym z filarów społecznej odpowiedzialności firmy.

W ciągu dotychczasowych dwóch edycji program Lider Animator wsparł 46 projektów z całej Polski na łączną wartość ponad 460 000 złotych, aktywując tym samym blisko 80 000 osób.

Organizatorem programu Lider Animator jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support”. Partnerami programu są Fundacja Coca-Cola w Atlancie, Rehasport Clinic, TB Polska oraz Szkolny Związek Sportowy.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Sportu i Turystyki.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Ta strona używa cookies